Logo Anja Gijsberts

Eerste consult

Het eerste consult bestaat uit een gesprek van maximaal 75 minuten. We bespreken daarin uw klachten en uw voedingspatroon en zo nodig doe ik lichamelijk onderzoek. Eventuele oude laboratoriumuitslagen en andere belangrijke medische informatie (brieven, uitslagen scans, verwijsbrief etc.) kunt u mij vooraf toesturen of meenemen naar het eerste consult. In het eerste consult geef ik advies over aanvullend onderzoek. Dat kan zijn: bloed-, speeksel-, urine- of ontlastingsonderzoek. Ontlastingonderzoek gebeurt veelal via het microbiome center. Als ik alle gegevens verzameld en geanalyseerd heb maak ik een schriftelijk behandelplan dat ik in een kort telefonisch gesprek (meestal 2-3 weken na de intake) toelicht. Het behandelplan bestaat  uit twee onderdelen:  analyse en advies.

Ik licht toe welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van uw klachten. Daarnaast geef ik adviezen op het gebied van:

Voeding

Welke voedingsmiddelen kunt u, op welke manier gebruiken om uw klachten te verminderen. En welke voedingsmiddelen verergeren uw klachten juist en waarom.

Leefstijl

Op welke manier speelt uw leefstijl een rol bij het in stand houden of verergeren van uw klachten.

Supplementen

Vitamines, mineralen, vetzuren en fytotherapeutica (o.a. kruiden) die uw gezondheid bevorderen.

Medicatie

Mogelijk schrijf ik reguliere medicatie voor of adviseer ik u uw medicatiegebruik af te bouwen, uiteraard in overleg met uw regulier arts/specialist.

Vervolgconsulten

We maken een vervolgafspraak voor een aantal weken later, om de vorderingen of moeilijkheden te bespreken. Tijdens deze afspraak wordt bekeken of de adviezen aangepast of bijgesteld kunnen/moeten worden. De vervolgconsulten duren meestal 30 of 45 minuten.